Antologin ”¡No Pasarán!”

No Pasaran 2År 2008 gav vår förening ut antologin ¡No Pasarán!: spanska inbördeskriget och uppgörelsen med fascismen (Nixon förlag). 14 författare, journalister och forskare skrev i boken om spanska inbördeskriget och uppgörelsen med Franco-fascismen ur olika synvinklar.

Många intressanta böcker har publicerats på svenska om inbördeskriget i Spanien 1936-1939 och de spanienfrivilliga. Vår antologi har dock varit unik i sitt slag; som ett lättillgängligt introduktionsverk för en bred läsekrets med varierande bakgrundskunskaper. Boken trycktes i 1300 exemplar och är sedan flera år tillbaka slutsåld. Därför har vi nu valt att digitalisera boken, som e-bok och som nedladdningsbar PDF-fil.

Vi har inte gjort någon bearbetning av innehållet sedan boken gavs ut. Samtliga intervjuade aktivister från Spanienhjälpen har tyvärr gått bort, liksom en av de medverkande författarna; Örjan Svedberg (1957-2015). Föreningen lyser frid över deras minne.

Vi hoppas att antologin skall komma så många som möjligt till del samt inspirera till fortsatt läsning och fortsatt facklig, social och politisk handling.

Ladda ner boken som pdf HÄR