Vår förening

När det spanska inbördeskriget var förlorat och den spanska republiken dukade under för fascismen på våren 1939 hade de flesta spanienfrivilliga redan hemförlovats. De som kunde återvända till sina hemländer fick i många fall utstå förföljelse från myndigheternas sida. De stämplades som politiskt opålitliga och deras insats mot fascismen misstänkliggjordes. Trots svårigheterna organiserades kamratföreningar i många länder, vars uppgifter var att hålla samman de frivilliga och fortsätta arbetet för det spanska folket och för ett fritt Spanien.

I Sverige arbetade Svenska Spanienfrivilligas Kamratförening bland annat för stöd till fängslade kamrater i Francodiktaturen och med att sprida information. Efter Francos död 1975 och demokratiseringen av Spanien arbetade man vidare med solidaritetsprojekt i bland annat Nicaragua.

Internationell solidaritetArbetet fortskred i olika former fram till 1990-talet, då krafterna började sina hos de åldrande spanienkämparna och 1994 valde man att lägga ner verksamheten.  I sitt slutdokument, ”Internationell solidaritet”, slog man bland annat fast:

”Den kamp som en gång gällde Spanien gäller idag många andra länder, inte minst i Europa där fascismen breder ut sig. Den erfarenhet vi kan förmedla är, att fascismen måste bekämpas i tid, utan eftergifter och så länge det finns ett samhälle som föder fascistiska krafter.”Fig. 1.9
___________________________

Svenska Spanienfrivilligas Kamratförenings slutdokument.
Klicka på bilden för förstoring.
___________________________

Efter kamratföreningens nedläggning uppstod ett stort tomrum och för att inte en av svensk arbetarrörelses största internationella insatser skulle falla i glömska träffades en grupp entusiaster i Göteborg hösten 2001 med resultatet att en vänförening bildades i februari 2002. Till föreningens förste ordförande valdes Helmut Kirschey, själv spanienfrivillig. I en intervju i Vänsterpress Nr 6–7 2002 sa han om den nybildade föreningen bland annat: ”Viktigast är att få med ungdomen, målet är att de ska ta över. Själv blir jag 90 nästa år och då får någon annan ta över ordförandeskapet”. Helmut dog i augusti 2013. Yngre generationer tog över ordförandeskapet och har sedan dess fört arvet vidare, precis enligt Helmuts önskan.

Helmut_______________________________

Helmut Kirschey, spanienfrivillig och SSV:s förste ordförande, håller tal vid invigningen av utställningen ”Levande Solidaritet” i Göteborg. Foto: Richard Jändel.
_______________________________

Föreningen är ideell, partipolitiskt och religiöst obunden och medlemskap är öppet för alla. Målsättningen är att bevara det historiska minnet av det spanska inbördeskriget och de spanienfrivilligas insatser för demokratin och föra kunskaper och erfarenheter vidare till nya generationer. Föreningen  samlar och dokumenterar material (några exempel finns att beskåda HÄR) och bistår forskare och andra intresserade som söker information om de spanienfrivilliga.

Föreningen ser också som sin uppgift att lyfta fram de spanienfrivilligas exempel i den dagsaktuella debatten. I Spanien pågår idag en kamp om det historiska minnet. Det finns ett starkt folkligt tryck för en verklig uppgörelse med landets fascistiska förflutna och för upprättelse åt fascismens offer. Föreningen vill bidra till att uppmärksamma denna process. Vi stödjer anhörigrörelsen och har även bidragit till uppföranden av minnesmärken i Spanien.

bbii-memorial

_____________________________________

Till 75-årsminnet av de Internationella brigadernas bildande avtäcktes den 22 oktober 2011 ett vackert monument i Universitetsstaden i Madrid för att erinra brigadernas insats i slaget om Madrid. Vår förening bidrog ekonomiskt till monumentet och flera av föreningens medlemmar deltog vid invigningen. Sedan dess har monumentet upprepade gånger skändats och skadats av personer som uppenbarligen fortfarande hyllar Francofascismen. Foto: AABI. _____________________________________

I en tid av osäkerhet och individuella lösningar är det dessutom viktigt att påvisa de ideal som drev mer än 40 000 unga män och kvinnor att resa till Spanien och kämpa för demokratin. Den gränslösa solidaritet som de spanienfrivilliga gav uttryck för på 1930-talet kan på nytt ge lärdom och inspiration i kampen för ett rättvisare samhälle idag – för fred, frihet och demokrati.

Medlem i Svenska Spanienfrivilligas Vänner kan var och en bli som vill stödja föreningens verksamhet. Hur du blir medlem vad du får för ditt medlemskap finns det mer informationen om HÄR. Välkommen som medlem!

NoPasaran