Minnesmärken

De spanienfrivilliga har haft ett anspråkslöst förhållningssätt till sitt deltagande i kampen för demokratin i Spanien. Man har dock alltid velat hedra de kamrater som för alltid blev kvar i Spaniens jord. För att befästa minnet av de stupade har man världen över rest minnesmärken. Så även i Sverige.

_______________________________________________________________

la-mano1


La Mano

Plats: Stockholm
Uppfört: 1977
Placering: Katarinavägen
Konstnär: Liss Eriksson
Material: Granit

(”La Mano” betyder ”handen” på spanska)

Medlemmarna i Svenska Spanienfrivilligas Kamratförening kämpade länge för ett monument till minne av sina stupade kamrater. Efter en motion från VPK i Stockholms stadsfullmäktige initierad av kamratföreningens sekreterare, Sixten Rogeby, anvisades 1974 plats för ett monument vid Katarinavägen på Södermalm. Kamratföreningen startade en insamling för att bekosta utförandet, men på förslag från Socialdemokraterna beslöts, trots borgerligt motstånd, att staden skulle bekosta monumentet.

För minnesmärkets utformning utlystes en tävling som vanns av skulptören Liss Eriksson med verket ”La Mano”. Sixten Rogeby fick inte själv uppleva invigningen av monumentet den 11 juni 1977 men han skrev den text som höggs in i monumentets sockel:

Av 500 svenskar som år 1936-38 kämpade för Spaniens demokrati stupade var tredje. De gav sitt yttersta vid Madrid, Jarama, Guadalajara, Brunete, Teruel, Aragon, Ebro. Vandrare, stanna – minns dem med stolthet

Strax intill monumentet finns även en stenplatta med en Spanienkarta, där de viktigaste slagfälten under inbördeskriget markerats. Stenen är skapad av Göran Lange. För mer information, läs här

_____________________________________________________________

renqvist


Masthuggstorget

Plats: Göteborg
Uppfört: 1993
Placering: Masthuggstorget
Konstnär: Torsten Renqvist
Material: Brons, granit

Minnesmärket i Göteborg invigdes 1993. Skulpturen är skapad av Torsten Renqvist. Den stod ursprungligen på Esperantoplatsen, men när arbetet med Götatunneln började flyttades den till Mastuggstorget. Denna plats är noga vald. På Masthuggstorget deltog många av de spanienfrivilliga i politiska manifestationer. Sjöfolksförbundet hade sina lokaler där och många sjömän träffades på Långgatornas kaféer i närheten av torget och diskuterade det politiska läget. På minnesmärket står kort och gott:

Till minne av de spanienfrivilliga 1936-1939

_______________________________________________________________

Skövde

”La Mano”
Plats: Skövde
Uppfört: 1986
Placering: Tingshusparken
Konstnär: Liss Eriksson
Material: Brons

I Skövde finns en mindre modell av Liss Erikssons ”La Mano”. Socialdemokraterna i Skövde samlade in pengar till skulpturen efter mordet på Olof Palme 1986. Skulpturen stod tidigare utanför Skövde kulturhus. Idag står den i Tingshusparken.