Memorabilia

Som en del i SSV:s arbete ingår även att ta hand om och dokumentera det materiella arvet efter de spanienfrivilliga. Här nedan följer några exempel på föremål från inbördeskrigets dagar som på olika sätt relaterar till de spanienfrivilliga och solidaritetsarbetet för den spanska republikens sak.

_______________________________________________________________

Spaniensolidaritet
_______________________________________________________________

P1030094 (640x393)

Den spanska trikoloren i rött, gult och lila med Internationella brigadernas röda treudd i mitten. Flaggan är handsydd av Greta Segerson – en av SSV:s grundare och fram till sin död 2016 (101 år gammal) ledamot av dess styrelse, dessutom änka efter spanienfrivillige Bengt Segerson – för att användas i Spanienhjälpens arbete och har sedermera även flitigt använts i allehanda sammanhang relaterade till de spanienfrivilliga i Göteborg. Idag pryder den podiet vid SSV:s styrelsemöten. Foto: SSV.

_______________________________________________________________

Märke För Spanien           För Spaniens folk           Märke Spanieninsamlingen

Svenska solidaritetsmärken producerade av Svenska Hjälpkommittén för Spanien (SHfS 1936-1939) till stöd för den spanska republiken. Foto: SSV.

_______________________________________________________________

Stöd Spaniens folk         Vapen åt Spanien            Stöd Francos offer

Solidaritetsmärken producerade av Sveriges Arbetares Centralorganisation (SAC, 1936-1939) till stöd för den spanska republiken och de spanska syndikalistiska organisa-tionerna. Foto: SSV.

_______________________________________________________________

Internationella brigaderna
_______________________________________________________________

Svenskar_Spanien - kopia (1024x717)

Foto av en grupp svenska frivilliga i Spanien, sannolikt vid Guadalajarafronten i mars 1937. Foto: SSV.

_______________________________________________________________

DokumentSoldatbok för frivillig i Internationella Brigaderna samt hedersbetygelse för deltagande som frivillig i 35 divisionen. I soldatboken står under ”partitillhörighet” skrivet ”antifascista”. Hedersbetygelsen tilldelades alla frivilliga som hade deltagit i Ebroslaget. Inne i kortet återfinns följande rader (här i fri översättning till svenska):

Som tack för ert deltagande som frivillig i kampen för frihet utnämnes ni till hederssoldat i den reguljära folkarméns 35 division. Med den insats ni gjorde blev ni för det spanska folket ett uttryck för och bekräftelse på Folkfrontens och världsdemokratins främsta ställning mot den framväxande fascismen. Ingen soldat i den 35 divisionen, ingen spanjor, vill någonsin glömma er, som, sida vid sida med dem, försvarade den spanska jordens självständighet; de sätter den största heder till de slag ni deltog i. När vi utbringar vårt: Leve de internationella frivilliga! är det samtidigt vår bekräftelse på, att den spanska republiken vill bevara sin fulla självständighet. Spanien, oktober 1938. Foto: SSV.

_______________________________________________________________

 Brigadstjärna            Voluntarios1                Voluntarios Sv

Märken relaterade till de Internationella brigaderna. Märket till vänster är Internationella brigadernas kännemärke framför andra, den röda treudden. Märket i mitten är Internationella brigadernas världsemblem med texten Voluntarios Internacionales de la Libertad och här med årtalen 1936–1937 ingraverade, markerande årsdagen för brigadernas bildande i oktober 1936. Till höger de Internationella brigadernas världsemblem här med årtalen för inbördeskriget 1936–1939 ingraverade. Märket är svensktillverkat i silver och ämnat att bäras av svenska spanienfrivilliga, i baskern eller på kavajuppslaget. Foto: SSV.

_______________________________________________________________

Basker (640x581)  Alpargatas

Svart basker och alpargatas (spanska tygskor) använda av soldat i de Internationella brigaderna. Den svarta baskern blev lite av ett signum för de spanienfrivilliga. Foto: SSV.

_______________________________________________________________

IB hjälm (640x490)

Stålhjälm av fransk modell med Internationella brigadernas röda treudd påmålad i fronten. Foto: SSV.

_______________________________________________________________

Frontbrev

Brev från Aragonfronten 27/3 1938, skrivet av spanienfrivillige Bengt Segerson till sin bror Sven i Sverige. Foto: SSV.

Broder!
Jag har fått dina två epistlar samt en laddning Broadway. Dom är kära när de komma. Och hur jag ska tacka vet jag ej, får väl rita ihop några rader åt dig. Det är väl bäst att börja med mej själv. Jag har blivit förflyttad till 2 bat. 11 brig. Andra bataljonen är den nya skandinaviska. Svenskar o norrmän i första komp. I komp. första sec. (pluton) är jag insatt som polit-delegerad för sec. I andra komp. härskar danskar o spanjorer. 3 komp. är catalanskt o heter ”Durruti”. Maskingevärskomp. är blandat. Bat. fick sitt elddop ute vid Belchite (gamla kära orter får oss, som en gång var med och intog dom) Hijar o Caspe. Den skötte sej utmärkt och fick beröm från alla håll o kanter. Brigadchefen var personligen och tackade oss får vad grabbarna gjort. Våra förluster var inte så stora i betraktande av de oerhörda material som fascisterna anhopat på detta frontavsnitt. Kompletta motoriserade italienska divisioner, massor av tanks, o ett flyg som ännu aldrig setts i Spanien. Alla dessa mekaniserade vapen sattes in på ett par ställen och malde formligen allt som kom i dess väg. Trots sin oerhörda mater. överlägsenhet nådde de ändå ej sitt mål, nämligen att avskära Katalonien ifrån det övriga Spanien. Men så har våra grabbar också slagit gott trots de tämligen stora terrängförluster vi lidit. Och nu är det väl vår tur att ta en hämnd på dom satans makaronigubbarna. Regeringen o hela spanska folket förbereder ett nytt Guadalajara för Musses interventionsarméer. Hela spanska folket har som en man rest sig till kamp gentemot fascisternas stora generalangrepp. Stämningen i baklandet är, trots två ohyggliga krigsår, på samma höjd som vid 18 juli 36. Demonstrationer, resolutioner o massmöten kräva mobilisering av alla krafter i baklandet för att tillgodose armén med alla vapen och andra material som är erforderliga för ett krigs förande. Cnt–Ugt har mobiliserat 100,000 arbetare till fortifikationsarbeten vid fronten. Alla antifasc. org. mobiliserar sina medlemmar till kamp gentemot dom fasc. interventionerna. K.P. i Sp. har mobiliserat alla sina medlemmar till fronten. Den katalanska ungdomen beslutade bilda 2 div. frivilliga när de finge höra talas om det allvarliga läget vid fronten. Barcelonas gator var fyllda av ungdom som begärde vapen för att gå ut och möta fascisterna med. Ja man glömmer allt röveri, all flathet o ljumhet från dom ”demokratiska staternas” sida, när man ser den offervilja som finns här. Att försöka skildra den i brev skulle bara vara dömt att misslyckas. Jag är tacksam får att jag blivit i tillfälle att inte bara se detta hjältefolks kamp, utan även själv få vara med. Det låter kanske som fraser, men jag menar verkligen vad jag skriver i denna sak, ty detta folk har givit mej förvissningen om, att fascismen aldrig kan segra, varken här eller i Europa. över ett folk, som likt detta hellre där hjältedöden, än låter böja sin nacke under fascismens ok, ett sådant folk kan aldrig besegras. Och deras tro på slutseger har ingen uttryckt bättre än Jesus Hernandez med sina ord: ”fascisterna kan vinna många slag, men ett slag vinner de aldrig, nämligen det avgörande”! Ja, sen lite om dej. Dina planer på nerresa förstår jag till punkt o pricka. Men, jag tror du kan göra mer nytta hemma, nu, och kanske ännu mer i en inte alltför avlägsen framtid. Får frågan måste ju bli den, var o hur gagnar jag arbetarklassen o mänskligheten bäst? Här nere har ju regeringen ingen svårighet att få soldater, men flyg o artilleri. Därhemma kan du bli en ovärderlig motvikt mot nazifieringen inom de kretsar du har tillfälle att komma i kontakt med. SÃ¥dana motvikter komma säkerligen att bli värda sin ”vikt i guld”. PÃ¥ vilket vis kan du ju själv räkna ut. De här orden låter lite krystade, men jag har vänt på saken innan jag skrev ner ovanstående, och kan inte komma till något annat resultat än detta. (…)

Vill du läsa fler av Bengts brev och om hans tid i Spanien, rekommenderar vi boken Brev till en broder av Jonas Sjöstedt, utgiven av SSV 2009 och som finns att beställa här via hemsidan (se under ”Försäljning”).

_______________________________________________________________

Milis
_______________________________________________________________

CNT FAI

Fackföreningsbok, scarf och mössa för medlem av den syndikalistiska arbetarmilisen organiserad av CNT (Confederación Nacional de Trabajo). I denna milis stred bland annat Helmut Kirschey, som också var med och grundade SSV. Helmut var även föreningens ordförande fram till sin död 2003. Foto: SSV.

_______________________________________________________________

Bolletin CNT AIT FAI

Bolletin de Informacion, Anarkosyndikalistiskt informationsblad utgivet av CNT/AIT/ FAI, tryckt i Barcelona den 19 december 1936. Foto: SSV.

_______________________________________________________________

JSU mössa (640x550)      Slips o bälte (539x640)

Mössa slips och bälte från JSU-milisen (Juventudes Socialistas Unificadas). Foto: SSV.

_______________________________________________________________

POUM (640x627)

Scarf från POUM-milisen (Partido Obrero de Unificación Marxista), i vilken bland andra författaren George Orwell stred. Just den här scarfen är hemtagen av en svensk spanienfrivillig. Foto: SSV.