Ta reda på mer

För den som vill veta mer om spanska inbördeskriget och de spanienfrivilliga finns en uppsjö litteratur och annat material att ta sig an. Det underlättar naturligtvis om man behärskar spanska och/eller engelska, men även på svenska finns en hel del att fördjupa sig i. Här nedan presenteras ett urval böcker, skrifter, filmer etc. som är på svenska och som vi anser vara seriösa, informativa och intressanta, och en bra ingång till ämnet. Litteraturen har vi delat in i kategorierna ”Frivilligas egna berättelser”, ”Intervjuer med frivilliga”, ”Biografier”, ”Om kriget, de frivilliga, solidaritetsrörelsen och Sveriges roll”, ”Övriga småskrifter och pamfletter”, ”Periodica”, ”Översiktsverk”, ”Reportageböcker, dokumentära berättelser och romaner”.


Frivilligas egna berättelser
_____________________________________________________________

Internationella brigadens hjältar2

Svenska Frontkämpar i Spanien. Den internationella Brigadens tappra hjältar
Av: Kalle Ernstedt m.fl. [innehåller bl.a. frontbrev]
Arbetarkulturs Förlag
Stockholm 1937

_____________________________________________________________

Jeff Last

Ett år i Madrids skyttegravar
Av: Jeff Last
A. Holmström
Stockholm 1938

_____________________________________________________________

Latt_nisse-som_milisman

Som milisman och kollektivbonde i Spanien
Av: Nils Lätt
Federativs 

Stockholm 1938

 

_____________________________________________________________

Spanska frontminnen

 

Spanska frontminnen
Av: Sixten Olsson
Arbetarkulturs förlag

Stockholm 1938

 

_____________________________________________________________

Combatt

 

Combatt. En frontkämpes skildringar
Av: Schold Bergström
A. Lindgren & Söner

Göteborg 1939

 

_____________________________________________________________

Frihetens soldater

 

Frihetens soldater: minnen från en demokratisk kamp mot den europeiska fascismen 1936–1939
Av: Eugen Weickert
Acupress
Malmö 1974
_____________________________________________________________

Partisaner

 

Partisaner
Av: Gösta Andersson
Ordfront
Stockholm 1975

 

_____________________________________________________________

De stupade...

 

De stupade för Spaniens demokrati
Av: Sixten Rogeby
Arbetarkultur
Stockholm 1977

 

_____________________________________________________________

Knuten näve

 

Knuten näve
Av: Arne Larsson
Skrivare i marginalen
Göteborg 1995

 

_____________________________________________________________

Staf, Karl Ivar Reinhold_Bild 4

 

Den röda lågan: En dödsdömd antinazists memoarer
Av: Karl Staf
Mediaförlaget Intertext
Hässelby 2000

 

_____________________________________________________________

Brev till en brider

Brev till en broder! Spanienkämpen Bengt Segersons personliga skildring från det spanska inbördeskriget
Av: Jonas Sjöstedt [innehåller Bengt Segersons frontbrev]
Svenska Spanienfrivilligas Vänner
Simrishamn 2009

_____________________________________________________________

Intervjuer med frivilliga
_____________________________________________________________

Svenskar i spanska inbördeskriget

 

Svenskar i spanska inbördeskriget
Av: Göte Nilsson
Norstedts
Stockholm 1972

 

_____________________________________________________________

Spaniens sak...


Spaniens sak var vår
Av: Kerstin Gustafsson & Mekki Karlsson
Svenska Fredskommittén/Svenska Spanienfrivilligas Kamratförening
Stockholm 1992

 

_____________________________________________________________

Kämpande solidaritet


Kämpande solidaritet. Möten med svenska spanienfrivilliga

Av: Richard Jändel
Arbetarnas kulturhistoriska sällskap/Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Stockholm 1996

_____________________________________________________________

Masthugget...

Masthugget, Moskva, Madrid. Berättelsen om Bengt och Greta
Av: Jonas Sjöstedt
Carlssons
Stockholm 2009

_____________________________________________________________

overlevarna

 

Överlevarna. Vittnesmål från spanska inbördeskriget Francodiktaturen
Av: Kerstin Ekström
Carlsson
Stockholm 2010
_____________________________________________________________

Biografier
_____________________________________________________________

En svensk arbetares...

En svensk arbetares memoarer
Av: Arvid Rundberg

Arbetarkultur
Stockholm 1973

 

_____________________________________________________________

Frisco-Per

Frisco-Per
Av: Arvid Rundberg
Fram
Stockholm 1985

 

_____________________________________________________________

Helmut

Helmut Kirschey – en antifascists minnen
Av: Richard Jändel
Federativs
Stockholm 1998

 

_____________________________________________________________

Farsan

 

Farsan, Spanien, kriget och jag
Av: Kerstin Gustafsson Figueroa
Migra
Stockholm 2013

 

_____________________________________________________________

Pappa-fram

 

Pappa ville aldrig prata om Ebro
Av: Rune Struck
Fagus
Stockholm 2016

 

_____________________________________________________________

Om kriget, de frivilliga, solidaritetsrörelsen och Sveriges roll
_____________________________________________________________

Till Madrid3

Till Madrid. Från Svenska författare
Av: Stig Ahlgren m.fl.
Gummesson
Stockholm 1937

_____________________________________________________________

Sp+.broschyrer 2

Hos skandinaver vid spanska fronten
Av: Nordahl Grieg
Sveriges kommunistiska ungdomsförbund
Stockholm 1937

_____________________________________________________________

Den blodiga...

Den blodiga arenan. En bok om det spanska kriget
Av: Per Meurling
Universal Press
Stockholm 1937

 

_____________________________________________________________

Spaniens avsked...

Spaniens avsked från internationella brigaden
Av: Dr. Juan Negrin
R. Erikson
Stockholm 1938

_____________________________________________________________

Spanska barn ritar...20

Spanska barn ritar om kriget
Av: Kajsa Rothman
Solidaritets förlag
Stockholm 1938

_____________________________________________________________

Spanienhjälpen2
Spanienhjälpen. En redogörelse över svenska hjälpkommitténs för Spanien verksamhet under tiden 9 oktober 1936–31 augusti 1938
Av: Svenska Hjälpkommittén för Spanien
Svenska Hjälpkommittén för Spanien
Stockholm 1938

_____________________________________________________________

Hodann

Sådant är Spanien
Av: Max Hodann 
Stockholm 1939

_____________________________________________________________

Internationella brigaden

 

Internationella brigaden. Skriven på officiellt uppdrag av 11. brigadens Thälmannbataljon
Av: Lise Lindbæk
Solidaritets förlag
Stockholm 1939

_____________________________________________________________

Idag Spanien...2

Idag Spanien… Dikter och prosa. Musik. Teckningar.
Av: Georg Branting, Johannes Edfeldt & Henry Peter Matthis (red.).
Solidaritets förlag
Stockholm 1939

_____________________________________________________________

Lundvik

Solidaritet och partitaktik. Den svenska arbetarrörelsen och spanska inbördeskriget 1936-1939
Av: Bertil Lundvik
Historiska institutionen vid Uppsala universitet
Uppsala 1980

_____________________________________________________________

Sverige och spanska inbördeskriget

Sverige och spanska inbördeskriget
Av: Marcos Cantera Carlomagno
Historiska media
Lund 1999

 

_____________________________________________________________

Kaj Björk

Spanien i svenska hjärtan
Av: Kaj Björk
Bäckströms Förlag/Arbetarnas kulturhistoriska sällskap/Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
Stockholm 2001

_____________________________________________________________

Lundberg

Svenskarna i spanska inbördeskriget 1936–1939
Av: Lennart Lundberg
Tre Böcker Förlag AB
Göteborg 2001

_____________________________________________________________

Yrlid

Till Madrid. Tre svenskars närvaro under det spanska inbördeskriget 1936–1939
Av: Rolf Yrlid
Atlantis
Stockholm 2006

_____________________________________________________________

No Pasaran

 

¡No Pasarán! – spanska inbördeskriget och uppgörelsen med fascismen
Av: Patrik Helgeson, Richard Jändel & Nils Weijdegård (red.)
Nixon förlag/Svenska Spanienfrivilligas Vänner
Linköping 2008

_____________________________________________________________

for_spanien1
För Spanien 1936–2011: Till 75-årsminnet av den antifascistiska solidariteten med Spaniens folk
Av: Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek/Arbetarnas kulturhistoriska sällskap/Svenska Spanienfrivilligas Vänner
Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek/Arbetarnas kulturhistoriska sällskap/Svenska Spanienfrivilligas Vänner
Stockholm 2011

_____________________________________________________________

Övriga småskrifter och pamfletter
_____________________________________________________________

Spanien i kamp2

Spanien i kamp för sin frihet
Av: Knut Olsson
Solidaritets förlag
Stockholm 1936

_____________________________________________________________

Storm över Spanien2
Storm över Spanien. Det spanska fascistupproret, dess förhistoria och följder [Utgiven i anslutning till hjälpaktionen för det kämpande spanska folket]
Av: Svenska Hjälpkommittén för Spanien
Svenska Hjälpkommittén för Spanien
Stockholm 1937

_____________________________________________________________

Här talar Madrid
Här talar Madrid : Representanter för den spanska ungdomen, för Kommunistiska ungdomsinternationalen och den socialdemokratiska ungdomens international om ungdomens enhetsproblem
Av: Sveriges kommunistiska ungdomsförbund
Sveriges kommunistiska ungdomsförbund
Stockholm 1937

_____________________________________________________________

Arbetare,-Spanien-kallar_medium

Arbetare, Spanien kallar!
Av: Sveriges Arbetares Centralorganisation
Sveriges Arbetares Centralorganisation
Stockholm 1938

_____________________________________________________________

Spaniens seger...2
Spaniens seger – vår seger! Tal vid det stora solidaritetsmötet i Stockholm på 2-årsdagen av Spanienkrigets utbrott
Av: Georg Branting
Solidaritets förlag
Stockholm 1938

_____________________________________________________________

Spaniens ungdom...

Spaniens ungdom kämpar trots allt
Av: Federico Pita
R. Ericson
Stockholm 1939

_____________________________________________________________

Periodica
_____________________________________________________________

Solidaritet

Solidaritet
Svenska Hjälpkommittén för Spanien
1938–1939

 

_____________________________________________________________

for-ett-fritt-spanien

 

För ett fritt Spanien
Svenska Spanienfrivilligas Kamratförening
1963–1994

 

_____________________________________________________________

Salud

¡Salud!
Svenska Spanienfrivilligas Vänner
[medlemsblad]
2005–2013

 

_____________________________________________________________

Bild kommer

¡Salud!
Svenska Spanienfrivilligas Vänner
[årsbok]
2015–

 

_____________________________________________________________

Översiktsverk
_____________________________________________________________

Thomas

 

Spanska inbördeskriget
Av: Hugh Thomas
Rabén & Sjögren
Stockholm 1978

_____________________________________________________________

spanska-inbordeskriget

 

Spanska inbördeskriget
Av: Antony Beevor
Historiska media
Lund 2006

 

_____________________________________________________________

Reportageböcker, dokumentära berättelser och romaner
_____________________________________________________________

Spanskt frontreportage

Spanskt frontreportage
Av: Frank Pitcairn
Arbetarkulturs förlag
Stockholm 1936

_____________________________________________________________

I-spanska_medium

I spanska folkets tjänst
Av: Ivan Faludi
Federativs
Stockholm 1937

_____________________________________________________________

Med-Madrid_medium

Med Madridmilisen
Av: Ivan Faludi
Federativs
Stockholm 1937

_____________________________________________________________

Spanien i uppror
Spanien i uppror. En redogörelse för inbördeskriget i Spanien och en undersökning av dess sociala, politiska och ekonomiska orsaker
Av: Harry Gannes & Theodore Repard
Tiden
Stockholm 1937

_____________________________________________________________

Våra-liv-för-Spanien_medium

Våra liv för Spanien
Av: Upton Sinclair
Holmströms Förlag
Stockholm 1937

_____________________________________________________________

Spanien mot friheten

Spanien mot friheten
Av: Isabel de Palencia
Medéns Förlag
Stockholm 1946

_____________________________________________________________

Förtvivla ej

Förtvivla ej
Av: André Malroux
Bonniers
Stockholm 1957

 

_____________________________________________________________

Weiss

Motståndets estetik
Av: Peter Weiss
Arbetarkultur
Stockholm 1976
[Band 1]

_____________________________________________________________

Klockan klämtar...

 

Klockan klämtar för dig
Av: Ernest Hemingway
Bonniers
Stockholm 1978
[2 volymer]

_____________________________________________________________

Hyllning-till-Katalonien_imagelarge

Hyllning till Katalonien
Av: George Orwell
Litteraturfrämjandet
Stockholm 1989

 

_____________________________________________________________

Filmer
_____________________________________________________________

det_spanska_inbordeskrigetDet spanska inbördeskriget – kriget som delade en hel värld

En 5 timmar lång dokumentär med intervjuer, ögonvittnesskildringar, skakande krigsbilder och arkivmaterial som tidigare aldrig visats.

Produktionsår: 1982

_____________________________________________________________

Mari CarmenMari Carmen España – tystnadens slut

En prisbelönt dokumentär roadmovie av filmarna Martin Jönsson och Ponthus Hjorthén. I filmen skildras hur anhöriga till avrättade republikaner kräver upprättelse och kämpar för att göra upp med Spaniens fascistiska förflutna.  För mer information, besök periodista productions

Produktionsår: 2008

_____________________________________________________________

Radio
_____________________________________________________________

Sveriges radio

I Sveriges Radios öppna arkiv ”Avgörande ögonblick” finns under arkivet ”Spanska inbördeskriget 1936–1939” några intervjuer med svenska spanienfrivilliga:

Olof Jansson – spanienfrivillig (1956) [14 min]
Ragnar Hörnquist – spanienfrivillig (1976) [14 min]
Bengt Segerson – spanienfrivillig (1977) [28 min]

_____________________________________________________________

Arkiv
_____________________________________________________________

ARAB-logga

På Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Flemingsberg finns mycket material om det spanska inbördeskriget, de svenska frivilliga, Spanienhjälpen osv. samlat. Några av de arkiv som finns tillgängliga är:

Gösta Andersson – 2 volymer
Stig Berggren – 2 volymer
Gustav Blomberg – 3 volymer
Georg Branting – 13 volymer (av 42), handlingar rörande spanska inbördeskriget och barnteckningar
Per Eriksson – enstaka volymer
Gösta Hjärpe – 4 volymer
Max Hodann – enstaka volymer
Ernst Ingvar Karlsson –  < 1 volym
International rescue committee – 1 volym
Carl Mattson – 2 volymer
Nyköpings lokala Spanienkommitté – 1 volym
Knut Olsson – enstaka volymer
Sixten Rogeby – enstaka volymer
Kajsa Rothman – < 1 volym
Helmut Rüdiger – enstaka volymer
Spanienkommittén för Stockholm – 1 volym
Spanska inbördeskriget 1936-1939 [samling] – 45 volymer
Svenska frontkämparnas stödfond – 9 volymer
Svenska hjälpkommittén för Spanien – 5 volymer
Svenska Spanienfrivilligas kamratförening – 50 volymer
Sveriges arbetares centralorganisation (SAC) – enstaka volymer i korrespondens med ”Confederación Nacional del Trabajo”, CNT, med ”Solidaridad Internacional antifascista” samt ämnesordnat Spanienhjälpen
Södra förstädernas Spanienkommitté – < 1 volym