La Mano – antifascismens och den internationella solidaritetens monument – 40 år!

La Mano
11 juni 1977 – 11 juni 2017

La Mano_invigningenBild från invigningen av La Mano 11 juni 1977. Foto: Folke Olsson.

När La Mano invigdes den 11 juni 1977 förverkligades de spanienfrivilligas föresats att på ett värdigt sätt befästa minnet av de kamrater som stupade i kampen mot fascismen och för Spaniens demokrati under kriget 1936–1939. Antalet svenska frivilliga var ca 600 varav en tredjedel blev kvar i Spaniens jord. Stockholms stad upplät en plats för ett minnesmärke och bekostade uppförandet av bildhuggaren Liss Erikssons monument – Öppen hand, solidaritetens två händer förenade till en, som behov kan knytas till fortsatt gemensam kamp till demokratins försvar. De pengar som samlades in för La Manos uppförande skänktes till arbetarrörelsens organisationer i Spanien.La Mano_ros

Med åren glesnade de spanienfrivilligas led och 1994 lade de ner sin kamratförening. Men kvar står La Mano, som en uppfordrande symbol för kampen mot alla former av fascism. På kamratföreningens begäran övertog LO-distriktet i Stockholms län ansvaret för den gemensamma samlingen vid La Mano varje 1 maj.

______________________________________________________________
Ovan: Tygmärke i den spanska republikens färger, producerat till invigningen av La Mano den 11 juni 1977 att bäras av de spanienfrivilliga. Nedan: Program vid invigningen samt därunder sången om La Mano med musik av Torgny Björk och text av Knut Olsson, från programbladets sista sida. Bildkälla: SSV.
______________________________________________________________

Program La Mano_1Program La Mano_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sången om La Mano

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.