Vi föreslår nytt monument i Göteborg för de spanienfrivilliga

Det är viktigt att de spanienfrivilliga uppmärksammas med ett monument som har tydlig anknytning till de spanienfrivilliga och deras kamp för demokrati och mot fascism. Torsten Renqvists monument som står på Masthuggstorget idag är ett viktigt konstverk i sin egen rätt men saknar ursprunglig koppling till spanska inbördeskriget, internationell solidaritet och kampen mot fascismen.

Därför har vi lämnat in en motion till Charles Felix Lindbergs donationsfond om ett nytt monument i Göteborg till minne av de spanienfrivilliga. Politiker i Göteborgs kommunfullmäktige har ställt sig bakom motionen.

Föreningen föreslår att fonden köper in Liss Erikssons La Mano-skulptur i brons och installerar den på Masthuggstorget till minne av de spanienfrivilliga. Skulpturen i full skala, huggen i granit, invigdes i juni 1977 på Katarinavägen i Stockholm. Sällskapet Liss Erikssons vänförening och Liss Erikssons arvingar vill sälja en La Mano-skulptur i brons för detta ändamål.

Under 1930-talet växte en omfattande solidaritetsrörelse fram i Sverige till stöd för det spanska folkets kamp mot Franco-fascismen och för Spaniens demokrati. Rörelsen samlade kvinnor och män från olika samhällsskikt och politiska läger för ett gemensamt mål. Runtom i Göteborg gick människor med insamlingsbössor i bostadskvarteren och från kajen avlöpte fartyg som fraktade insamlade förnödenheter till Spaniens folk. Fackklubbar i Göteborg ”adopterade” spanska flyktingbarn och sörjde för deras välfärd i barnhem som solidaritetsrörelsen upprättade i Spanien och Frankrike. Revyartisten Karl Gerhard anordnade stödgalor på Cirkus i Lorensberg. Med gemensamma svenska och norska ansträngningar kunde ett fältsjukhus finansieras och upprättas i Alcoy i Spanien, med svensk och norsk vårdpersonal.

Det tydligaste uttrycket för den svenska solidariteten med Spanien stod de spanienfrivilliga för. 600 svenskar, varav många kom från Göteborg, gav sig av till Spanien för att delta i väpnade strider mot fascisterna under det spanska inbördeskriget. 170 av dessa stupade.

Sedan 30 år tillbaka finns ett diskret monument i Göteborg, ”Sentida kors” av Torsten Renqvist (1924–2007), med inskriptionen ”Till minne av de spanienfrivilliga 1936-1939”. Monumentet stod från början på Esperantoplatsen men står sedan millennieskiftet på Masthuggstorget. Sedan 1999 finns ”Sentida kors” även på Kungsholmen i Stockholm. I Beate Sydhoffs bok ”Torsten Renqvist: konstnären, jorden och tiden” (s 143-144) från 1984 kan man läsa följande om monumentet från 1978/1979:

“Torsten Renqvist har också gjort ett Sentida kors av en upp- och nedvänd rotvälta, som fortfarande står kvar på hans tomt. Det blev ett kors som också var en vägvisare, ett fäste för skyltar vid en korsväg, för vägar som leder till okända mål”.

Detta står i bjärt kontrast mot när Liss Eriksson utformade monumentet ”La Mano”, i dialog med de spanienfrivilliga, som invigdes 1977 i Stockholm. Vi föreslår därför i motionen att Sentida kors flyttas till annan plats när La Mano installeras, eller att monumentet står kvar på Masthuggstorget men utan inskriptionen ”Till minne av de spanienfrivilliga 1936–1939”.

Politiker från Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet har signerat motionen. Även Spaniens ambassadör i Sverige, Cristina Latorre Sancho, har ställt sig bakom förslaget om att installera La Mano-skulpturen i brons på Masthuggstorget.

Solidariteten med det spanska folkets kamp mot fascismen präglade gatubilden i Sverige på 1930-talet. De spanienfrivilligas insatser och uppoffringar är en viktig del av Göteborgs historia.

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.