Hedra minnet av kampen mot fascismen – Stöd det spanska uppropet mot planerna för ett monument över stupade fascistiska soldater i Valencia

Vi har erhållit ett upprop med en protest riktad till borgmästaren i det högerstyrda Valencia. Högerstyret i staden avser att på en kyrkogård i Valencia uppföra ett minnesmärke över Francosidans stupade med en cynisk inskrift som gör gällande att fascisterna stred för ett bättre Spanien. Det de gjorde var att krossa den demokratiska spanska republiken och resultatet av deras krig blev 40 års lidande och förtryck för det spanska folket. De som försvarade republiken mördades skoningslöst och skyfflades ner i massgravar. Under den långa Francodiktaturen gjordes allt för att även minnet av dessa offer i kampen för demokratin skulle utplånas. Vi tvingas återigen konstatera att högern i Spanien fullföljer detta än idag.

Högerstyret i Valencia tänker placera detta skammens monument på den plats där det finns en massgrav med de stupade i kampen mot fascismen. Detta provokativa tilltag är en utmaning mot alla demokratiska krafter. Det pågår idag en kamp om historien i Spanien för att vederlägga Francoregimens historieskrivning och för att återupprätta minnet av republikens kamp för frihet och demokrati. Det är därför viktigt att högerns fräcka framstöt stoppas i tid.

Det finns sedan ett antal år en folklig rörelse i Spanien som arbetar för återupprättelse av offren för fascismen och för att de anhöriga skall få begrava sina döda och för att nya generationer skall få korrekt kunskap om sin historia. Denna rörelse har namnet – Forum för återupprättandet av det historiska minnet – och det är dess lokalavdelning i Valencia som sänt oss uppropet vilket är en skarp protest mot högerstyrets gravskändning.

Vi bifogar vidare uppropet i en fri översättning till svenska, med förhoppning om att du vill ge ditt stöd till uppropet från Valencia.

Du kan instämma i protesten genom att besöka:

http://www.forumperlamemoria.org/?Carta-a-na-Rita-Barbera-Nolla

Längst ner fyller du i följande uppgifter:

Nombres y apellidos:  – för och efternamn

D.N.I.:  – gäller bara för Spanien, skriv några tecken ex.vis – – – annars funkar det inte

Correo:  – postnummer med landskod som exempelvis: 333 33 Svedala

Localidad: – SUECIA

Klicka sedan på – Enviar

Du får sedan följande bekräftelse på att det gått iväg till adressaten –

El mensaje se ha enviado a la dirección indicada.

Översättning:

Till borgmästaren i Valencia –

Rita Barbará Nolla
Genom media har vi fått veta att stadens politiska styrelse, som ni leder, låter utföra arbeten på kyrkogården i Valencia, i en massgrav till höger i sektion sju, i syfte att där uppföra ett monument ”Till minne av alla de som gav sina liv för ett Spanien som de trodde var bättre”.
Det betyder, att ovanpå de tusentals offer för Francoväldet som där ligger begravda, uppföra ett monument över deras mördare – dessa kriminella, medskyldiga till statskuppen den 18 juli 1936, skyldiga till hundratusentals människors död i kriget, till svält, arkebuseringar, tortyr, mord, avrättningar utan rättegång, epidemier och död i fängelser… missgärningar klassade som brott mot mänskligheten.

Alltsedan de sex massgravarna upptäcktes på kyrkogården i Valencia, tillsammans utgör de en yta på 41. 020 kvadratmeter, har stadens styrelse försökt dölja och förstöra den enda kvarvarande massgraven för att där bygga 1030 gravnischer. Tillsammans med, byggmaterial, bråte och jord har offrens kvarlevor forslats bort för att användas i en restauration av Saguntos slottsmurar. Katolska kyrkan har, för att avleda uppmärksamheten från de tiotusentals offren i dessa massgravar, försökt lägga ut en rökridå genom att vilja bygga en de ”Heliga martyrernas basilika”, i folkmun kallad ”Den stora helgedomen”, för att man där, enligt kyrkan, permanent ska kunna tillbe och hylla ”233 oskyldiga som föll offer i ”Det Heliga Korståget”.

(Det heliga korståget – Santa cruzada – ett gammalt begrepp som användes inom katolska kyrkan och hos Franco-lojala grupper för att helga Francofascismens krig mot den demokratiska spanska republiken som ett uppdrag givet av gud som ej kunde ifrågasättas. -Vår anmärkning)

All den kamp, de anhörigas stämningsansökningar och den kamp – Fòrum per la Memòria del Pais Valencià – och andra föreningar fört, tillsammans med tusentals människor, har lyckats stoppa såväl byggandet av gravnischerna som ”den stora helgedomen”, tycks inte rubba er självtillräcklighet. Liksom inte heller det faktum, att efter mer än trettio års ”demokrati”, har varken Francoväldets offer fått återupprättelse eller de ansvariga, som medverkade i frankismens folkmord, ställts inför rätta. Det är höjden av brist på respekt, att ni och stadens styrelse kränker offren, genom att på platsen för deras kvarlevor vilja bygga ett minnesmärke för att ära deras bödlar placerande det ena på det andra. Ni glömmer att dessa kriminella, de som försvarade fascismen och totalitarismen, aldrig kan jämställas med dem som stupade i försvaret av friheten, det allmännas bästa och de konstitutionella lagarna.

På basis av dessa synpunkter, ber jag er och stadens styrelse att omedelbart stoppa arbetena för att resa det ovan nämnda monumentet och att visa respekt för minnet av Francoväldets offer och för deras anhöriga.

Högaktningsfullt,

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.