Stöd utgivning av poesisamling!

Upprop från Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Arbetarnas Kulturhistoriska sällskap och Svenska Spanienfrivilligas vänner

För 75 år sedan revolterade de fascistiska krafterna i Spanien mot den folkvalda regeringen. Med massivt stöd av Nazityskland och det fascistiska Italien skulle den demokratiska republiken krossas. När det spanska folket tog upp kampen mot fascismen begav sig närmare 50 000 frivilliga från ett femtiotal länder till Spanien för att vid det spanska folkets sida försvara demokratin. I oktober 1936 bildades de Internationella Brigaderna och de frivilligas deltagande i kampen mot Franco-fascismen blev det främsta uttrycket för den internationella solidariteten med det spanska folket. Från Sverige deltog uppemot 550 frivilliga – av dem skulle en tredjedel bli kvar i den spanska jorden. Nästan alla var arbetare, många sjömän. Merparten kom att tillhöra Georg Brantingkompaniet.

Men den antifascistiska solidariteten tog sig också uttryck i en omfattande humanitär hjälpaktion. Den 9 oktober 1936 bildades Svenska Hjälpkommittén för Spanien, till ordförande valdes Georg Branting. Fackföreningsrörelsen blev snabbt den samlande kraften i hjälparbetet och det bildades efterhand 431 lokala Spanienkommittéer. Det blev en till sin omfattning och aktivitet unik folkrörelse. De fackliga klubbarna och avdelningarna ordnade insamlingar av pengar och förnödenheter, åtog sig fadderskap för spanska barn och ett intensivt opinions-arbete bedrevs till stöd för det kämpande spanska folket. Den främsta enskilda hjälpinsatsen blev det sjukhus som svenska och norska hjälpkommittéerna gemensamt inrättade i staden Alcoy.

Solidariteten med Spaniens kamp mot fascismen hör till det främsta i arbetar-rörelsens historia och minnet av detta lever vidare. Varje första majmorgon samlas fackligt och politiskt aktiva vid de två skulpturala verk som rests för att hedra minnet av de stupade – La Mano på Södermalm i Stockholm och minnes-märket på Mathuggstorget i Göteborg. I korta appeller, sång och musik påminns deltagarna om de Spanienfrivilligas insats och nödvändigheten av att vi fortsätter deras kamp idag, när fascismen åter framträder i olika former.

I samband med 75-årsminnet av bildandet av de Internationella Brigaderna planerar vi en skrift med ett urval av dikter ur den tidens fackförbundspress, texter som speglar den stämning och starka känsla av solidaritet som rådde när den svenska arbetarklassen gjorde Spaniens sak till sin.

Stöd utgivningen genom att sätta in ett bidrag på AKS plusgiro 1725-1,

märk talongen ”Spanien”.

Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap, AKS

Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, ARAB

Svenska Spanienfrivilligas Vänner, SSV

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.