Rör inte vårt monument!

Uttalande angående dom om avlägsnande av monumentet över de Internationella brigaderna, Universitetsstaden i Madrid

Under det spanska inbördeskriget 1936–1939 anslöt sig tiotusentals frivilliga från hela världen till de Internationella brigaderna för att försvara den spanska republiken och göra gemensam sak med Spaniens folk i kampen mot fascism och för demokrati, fred och frihet. Av dessa var omkring 600 svenskar, av vilka var tredje blev kvar i Spaniens jord.

I dag pågår en kamp för återupprättandet av det historiska minnet av den spanska republiken och av fascismens och diktaturens offer. I denna kamp är den internationella solidariteten med det spanska folket, med de Internationella brigaderna som det främsta exemplet, ett viktigt inslag.

Till 75-årsminnet av de Internationella brigadernas bildande avtäcktes den 22 oktober 2011 ett vackert monument i Universitetsstaden i Madrid för att erinra brigadernas insats i slaget om Madrid. Vår förening bidrog ekonomiskt till monumentet och flera av oss deltog vid invigningen.

Det var med stor sorg och vrede vi kort därefter mottog beskedet att monumentet skändats och skadats av personer som uppenbarligen fortfarande hyllar Francofascismen.

Nu nås vi åter av ett sorgebesked från våra spanska kamrater, nämligen att högsta domstolen i Madrid, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, avkunnat en dom som gör gällande att monumentet ska avlägsnas från Universitetsstaden, med hänvisning till formella fel i tillståndsgivningen.

Då vi tycker oss ana andra bakomliggande intressen, än just felaktigheter i tillståndsgivningen, ser vi domen som indirekt riktad mot minnet av de Internationella brigaderna och det enastående exempel på internationell solidaritet som dessa står för.

Mot denna bakgrund uttalar vi vårt fulla stöd till de krafter som kämpar för att återupprätta det historiska minnet av republikens kamp för Spaniens frihet och demokrati. Vi förutsätter att Spaniens demokratiska institutioner, myndigheter och organisationer nu tar sitt ansvar och ser till att monumentet får vara kvar och att det framgent skyddas mot ytterligare övergrepp.

Styrelsen för föreningen Svenska Spanienfrivilligas Vänner

Surviving_Brigade_members

Minnesmonumentet invigdes i oktober 2011 med fyra levande spanienfrivilliga från Estland, Frankrike och Storbritannien på plats. Pengar till monumentet har samlats in från privatpersoner och frivilligorganisationer, samt från ambasssaderna i Argentina, Kanada, Cypern, Slovenien, Norge, Ryssland och Serbien.
Den nu avlidne spanienkämpen David Lomons tal från invigningen kan ses här:

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.