Olle Meurlings minne uppmärksammades i Kristdala

Prästsonen Olle Meurling blev den förste svensk som anslöt sig till Internationella brigaderna. Redan i december 1936 stupade han utanför Madrid, 27 år gammal. Den 23 oktober uppmärksammade Svenska Spanienfrivilligas Vänner tillsammans med släktingar till Olle hans minne i Kristdala i Småland.

Först på 1970-talet blev det känt genom italienska spanienveteraner att en annan svensk, Edvard Wedin, hade stupat redan i september. Ytterligare 170 svenskar kom att dödas på spansk mark fram till dess att Internationella brigaderna upplöstes i september 1938.

image
Det var fullsatt i hembygdsgården i Kristdala när minnet efter Olle Meurling hedrades.

Olle Meurlings egen bakgrund skilde sig dock från de flesta andra svenska frivilliga som anslöt sig till Internationella brigaderna, och även från de andra medlemmarna i Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund, dåvarande Ung Vänster. Han var son till en kyrkoherde och läroverksadjunkt samt medlem i Clarté.

Meurling låg begraven på Internationella brigadernas kyrkogård i Fuencarral till dess att Franco beslutade sig för att riva den efter kriget. I dag finns endast några minnesplaketter kvar på platsen. I Kristdala lät dock Meurlings far upprätta en minnessten i prästgårdsparken.

doden-betyderI hembygdsgården berättades om olika aspekter av Meurlings liv och den nyutgivna skriften ”Döden betyder intet för mig”, som består av brev, dagboksanteckningar och karikatyrteckningar presenterades.
_________________________________________

Omslaget till skriften ”Döden betyder intet för mig” som innehåller brev, dagboksanteckningar och teckningar av Olle Meurling och som sammanställts av släktingar till honom.
_________________________________________

I prästgårdsparken anordnades en minnesstund med kransnedläggning, faninvigning, musik och sång. Bland talarna fanns Ung Vänsters förbundsordförande Hanna Cederin:

I dag påminner vi varandra om att det finns ingen vunnen seger som inte kommer behöva försvaras, men lika lite finns det något som är för alltid förlorat. Segern är vår att vinna.

image-4bild-1

 

 

 

 

 

 

 

Tv: Hanna Cederin, förbundsordförande för Ung Vänster talade vid minnesstenen i Prästgårdsparken. Th: Vid ceremonin invigdes även en fana med Olle Meurlings sista ord.

image-5
Släktingar till Olle Meurling.

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.