1 maj-manifestationer till minne av de spanienfrivilliga

1 majFöreningen Svenska Spanienfrivilligas Vänner, i samarbete med ABF Göteborg, inbjuder arbetarrörelsen till gemensam traditionsenlig manifestation den 1 maj kl. 11 på Masthuggstorget i Göteborg, för att hedra minnet av de svenskar som stred mot fascismen under spanska inbördeskriget 1936-1939. Tal av SEKO Sjöfolk och appelltal av arbetarrörelsens ungdomsförbund. Musik av Matilda Magnusson.

Särskilt inbjuden talare är i år Zuza Ziolkowska från Warszawa. Zuzas farfar stred i den judiska Nafatali-bataljonen och var en av flera tusen frivilliga polacker. I hemstaden kämpar hon och den polska organisationen till minne av de spanienfrivilliga mot lokalpolitikernas planer på att ändra namn på Dabrowski-bataljonens gata.

1936, för 81 år sedan, slog det spanska folket tillbaka general Francos fascistiska kuppförsök. Det spanska inbördeskriget, som kom att pågå fram till Francos seger 1939, betraktades av arbetarrörelsens organisationer som en internationell angelägenhet. Från världens alla hörn strömmade fler än 35 000 frivilliga till Spanien får att stoppa fascismens framfart i Europa. 600 svenskar reste ner till Spanien för att strida mot Francos fascister, varav 170 personer stupade. Vi minns och hedrar deras insatser.

På vårt bokbord kommer vi att sälja böcker, nålar, märken samt flaggor i den spanska republikens färger, som vi gärna ser i de olika 1 maj-tågen. Vi uppmuntrar fackliga organisationer att ta med sina fanor.

Arrangör: Svenska Spanienfrivilligas Vänner i samarbete med ABF Göteborg.

Även i Stockholm hedras de spanienfrivilliga traditionsenligt vid minnesmonumentet La Mano på Katarinavägen. I år är det 40 år sedan Stockholms stad upplät mark för de Spanienfrivilliga att befästa minnet av de kamrater som stupade i kampen för Spaniens demokrati. Minnesmärket La Mano är bildhuggaren Liss Erikssons numer välkända monument med öppen hand som sträcker sig mot skyn. Detta kommer att uppmärksammas lite särskilt.

Följande organisationer deltar under dagens program:

09:30 Mötet öppnas – Carina Paulsson, LO-distriktet i Stockholms län
09.35 Vänsterns blåsorkester
09:45 Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales, Seve Montero
09.50 LO-distriktet i Stockholms län, Marie Jokio
09:55 Stockholms Arbetarekommun, Johan Sjölander
10:00 Sånggruppen Extra Salt
10.05 Ung Vänster, Lena Eklund
10:10 SKP, Lennart Söderlund
10:15 Vänsterpartiet, Elena Karlström
10:20 Sånggruppen Extra Salt
10:25 Stockholms LS, Eero Carroll
10:30 SSU, Maria-Elsa Salvo
10:35 Avslutning Extra Salt Internationalen

VÄL MÖTT!

 

Det här inlägget postades i Nyheter. Bokmärk permalänken.