1 maj-hälsningar från Spanien och Storbritannien

Hälsning från Almudena Cros, Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales, Spanien.Hälsning från Marlene Sidaway, International Brigades Memorial Trust, Storbritannien och Irland.


Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Digitala 1 maj-manifestationer till minne av de spanienfrivilliga

Varje år anordnas manifestationer på 1 maj i Stockholm och Göteborg då hela arbetarrörelsen gemensamt hyllar de 600 svenskar som reste ner till Spanien för att bekämpa Francos fascister under spanska inbördeskriget 1936-1939. Av de dessa antifascister från den svenska arbetarrörelsen som reste ner stupade 170 personer tillsammans med det spanska folket i kampen mot fascismen.

1 maj-manifestationerna kommer att ha en annan prägel i år. Vi bidrar till att minska smittspridningen genom att hålla manifestationerna digitalt. LO-distriktet i Stockholm kommer alltså inte att ordna någon fysisk samling vid La Mano-monumentet. Däremot kommer hela manifestationen, med samma program som tidigare år, att sändas live på Facebook 1 maj kl 09.30-10.30. Därefter kommer sändningen att finnas tillgängligt på LO-distriktets hemsida.

I Göteborg kommer ingen fysisk samling att ske på Masthuggstorget för att minnas de spanienfrivilliga. Istället kommer Svenska Spanienfrivilligas vänner att publicera en film på hemsidan och Facebook-sidan på 1 maj kl 11.00.

La Mano-monumentet på Katarinavägen i Stockholm.
Masthuggstorget i Göteborg.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Årsmötet inställt

Styrelsen för föreningen Svenska Spanienfrivilligas Vänner har med anledning av spridningen av Corona-viruset beslutat att ställa in årsmötet den 29 mars. Även föredraget av Richard Jändel och Jan Å Johansson ställs in.

Det handlar om en försiktighetsåtgärd och ansvarstagande för att försöka bidra till att minska smittspridningen i samhället, med särskild omtanke om riskgrupperna.

Vi hoppas kunna genomföra mötet i höst istället.

/Styrelsen
Svenska Spanienfrivilligas Vänner

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Nu finns en minnesskylt för Spanienhjälpen i Stockholm

15 augusti invigde Arbetarnas kulturhistoriska sällskap en minnesskylt över Svenska Hjälpkommittén för Spanien på Västmannagatan 1 i Stockholm, strax ovanför Norra Bantorget. Under hela det spanska inbördeskrigets förlopp bedrevs ett omfattande svenskt solidaritetsarbete till stöd den spanska republiken och det spanska folkets kamp mot fascismen. 600 svenskar reste ner för att strida som frivilliga i den väpnade kampen och 170 av dessa stupade. Ett antal frivilliga reste efter att Sveriges riksdags antagit en lag som förbjöd svenskar att delta för någon sida i kriget. Det humanitära hjälparbetet bedrevs däremot helt öppet och växte till en folkrörelse med 431 lokala kommittéer. Den svenska fackföreningsrörelsen hade en särskilt viktig roll i arbetet. Under invigningen talade Per-Olof Sjöö, förbundsordförande i GS-facket, som äger huset på Västmannagatan 1:

– Här var högkvarteret för insamling av mat, förnödenheter, ambulanser, fältsjukhus, man inrättade barnhem, man byggde upp ett faddersystem till stöd för spanska folket. Och sist men inte minst bedrevs det ett intensivt opinionsarbete i Sverige för fred, frihet och demokrati i Spanien.

– Det är intressant att ägna en tanke åt vad som skulle ha hänt om hela Europa samlat hade bestämt sig för att vi ska stoppa fascisterna i Spanien. Jag är inte säker på att Europas historia från andra världskriget och framåt hade blivit så blodig som den faktiskt blev, sa Per-Olof Sjöö.

Kjersti Bosdotter, Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap.
Foto: Kerstin Ekström.
Folke Olsson, vars föräldrar var aktiva i Spanienhjälpen, och Per-Olof Sjöö, förbundsordförande för GS-facket (Facket för Skogs- Trä- och Grafisk bransch). Foto: Kerstin Ekström.
Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Stor uppslutning när de spanienfrivilliga hedrades på 1 maj

Många trotsade det tråkiga vädret på 1 maj för att hedra minnet av de spanienfrivilliga i Stockholm och Göteborg. Lyckade gemensamma manifestationer för arbetarrörelsen ordnades på Masthuggstorget (i Svenska Spanienfrivilligas vänenrs regi) och vid La Mano-monumentet (i LO-distriktet Storstockholms regi) där tal varvades med musik och sång.

Foto: Kjersti Bosdotter (Stockholm) och Daniel Bernmar (Göteborg).

SONY DSC

SONY DSC

20180501_111705

masthuggstorget

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

David Simon gör ny tv-serie om Abraham Lincoln-bataljonen

David_Simon,_May_2004_(1)

Den amerikanske regissören David Simon, skapare av succéserien The Wire, har meddelat nättidningen Variety.com att han planerar att spela in en ny mini-serie om Abraham Lincoln-bataljonen och Washington-bataljonen. Serien ”The Dry Run” kommer att skildra de amerikanska frivilliga i spanska inbördeskriget från ankomst och fram till avfärden hem samt republikens nederlag 1939. 3000 amerikaner valde att strida som frivilliga för den spanska republiken efter att general Francos fascister hade försökt utföra en militärkupp mot den valda regeringen i juni 1936. De frivilliga kom från olika etniska, sociala och politiska bakgrunder men var alla formade av de radikala stämningarna i 1930-talets USA. Många kvinnor tjänstgjorde som sjuksköterskor vid fronten.

Ett betydande antal av de frivilliga var afro-amerikaner och judar som ofta såg en särskild vikt av att stoppa fascismens internationella framväxt i tid. Det spanska inbördeskriget var, som David Simon påpekar, ”en torrgång inför den malström som skulle komma”. En av de afro-amerikanska frivilliga, Canute Frankson, skrev hem från fronten:
”Vi är inte längre en isolerad minoritetsgrupp som hopplöst slåss mot en ofantlig jätte. Vi har anslutit oss till och blivit en aktiv del av en stark progressiv kraft, på vars skuldror vilar ansvaret att rädda den mänskliga civilisationen från den planerade förstörelsen av en liten degenererad grupp som har blivit vansinnig i sitt begär efter makt. Om vi krossar fascismen här, då kommer vi rädda vårt folk i Amerika och i andra delar av världen, från de grymma förföljelserna, massfängslandena och slaktandet som det judiska folket har utsatts för och lider av under Hitlers fascistiska hälar.” Den afro-amerikanske kommunisten Oliver Law blev också den första afro-amerikanen att föra befäl över vita amerikaner.

abraham-lincoln-brigade-jeremy-scahill-intercepted-1506734109-article-header

Trots att Franco fick betydande militärt stöd från Tyskland och Italien valde västdemokratierna att lämna Spanien åt sitt öde. Historikern och författaren Anthony Beevor uppger i boken ”Spanska inbördeskriget” att en representant för det spanska utrikesdepartementet 1945 deklarerade att ”utan amerikansk bensin och amerikanska krediter skulle vi aldrig ha vunnit inbördeskriget”. David Simon kommenterar för Variety.com: ”När den spanska republiken var hotad valde kapitalismen tyranniet. Så de bättre människorna som inte kunde foga sig i det valet kom till Spanien för att kämpa. Idag ställs vi inför samma val på nytt.”

Trots att Abraham Lincoln-bataljonens medlemmar bekämpade fascismen långt före attacken mot Pearl Harbor 1941, då axelmakterna angrep amerikanskt territorium, kom de att betraktas med misstänksamhet av myndigheterna. På rekommendation av FBI-chefen J Edgar Hoover hindrades spanienfrivilliga, med gedigen stridserfarenhet, från att bli befäl. Efter kriget utsattes många frivilliga, till följd av sina vänstersympatier, för förföljelser och begreppet ”premature antifascists” användes under senator Joseph McCarthys förhör under 1950-talet.

Många städer, fackliga organisationer och sociala rörelser har dock valt att uppmärksamma Abraham Lincoln-bataljonens insatser och uppfört minnesmonument över spanienfrivilliga som stupat i Spanien. När den siste levande amerikanske spanienfrivillige, kommunisten och medborgarrättskämpen Del Berg, dog i en ålder av 101 år uppmärksammades detta mycket oväntat av den republikanske senatorn och tidigare presidentkandidaten John McCain som skrev ett känslosamt minnesord i New York Times (”Salute to a communist”):

Stiftelsen Abraham Lincoln Brigade Archive (ALBA) har ett omfattande material om de amerikanska frivilliga och bedriver ett omfattande forsknings- och utbildningsarbete för att upplysa om deras insatser och tiden de verkade i.

may-day-ny_compr

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

La Mano – antifascismens och den internationella solidaritetens monument – 40 år!

La Mano
11 juni 1977 – 11 juni 2017

La Mano_invigningenBild från invigningen av La Mano 11 juni 1977. Foto: Folke Olsson.

När La Mano invigdes den 11 juni 1977 förverkligades de spanienfrivilligas föresats att på ett värdigt sätt befästa minnet av de kamrater som stupade i kampen mot fascismen och för Spaniens demokrati under kriget 1936–1939. Antalet svenska frivilliga var ca 600 varav en tredjedel blev kvar i Spaniens jord. Stockholms stad upplät en plats för ett minnesmärke och bekostade uppförandet av bildhuggaren Liss Erikssons monument – Öppen hand, solidaritetens två händer förenade till en, som behov kan knytas till fortsatt gemensam kamp till demokratins försvar. De pengar som samlades in för La Manos uppförande skänktes till arbetarrörelsens organisationer i Spanien.La Mano_ros

Med åren glesnade de spanienfrivilligas led och 1994 lade de ner sin kamratförening. Men kvar står La Mano, som en uppfordrande symbol för kampen mot alla former av fascism. På kamratföreningens begäran övertog LO-distriktet i Stockholms län ansvaret för den gemensamma samlingen vid La Mano varje 1 maj.

______________________________________________________________
Ovan: Tygmärke i den spanska republikens färger, producerat till invigningen av La Mano den 11 juni 1977 att bäras av de spanienfrivilliga. Nedan: Program vid invigningen samt därunder sången om La Mano med musik av Torgny Björk och text av Knut Olsson, från programbladets sista sida. Bildkälla: SSV.
______________________________________________________________

Program La Mano_1Program La Mano_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sången om La Mano

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

1 Maj 2017

På arbetarrörelsens internationella manifestationsdag, 1 Maj, hedrades traditionsenligt minnet av de spanienfrivilliga i Göteborg och Stockholm.

Till Mastguggstorget i Göteborg, där Svenska Spanienfrivilligas Vänner stod som arrangör, var Zuza Ziolkowska-Hercberg från Warszawa särskilt inbjuden som talare. Zuzas farfar stred i det judiska Naftali Botwin-kompaniet och var en av flera tusen frivilliga polacker. I hemstaden kämpar Zuza och den polska vänorganisationen mot lokalpolitikernas planer på att ändra namnet på den polska Dabrowski-bataljonens gata. Zuzas tal går att se och lyssna till här.

18673277_10155043373295266_1776202743736380318_o

_____________________________

Zuza Ziolkowska-Hercberg med det judiska Naftali-kompaniets fana. Foto: Patrik Helgeson.
_____________________________

Vid minnesmonumentet La Mano på Katarinavägen i Stockholm, där LO-distriktet i Stockholms län stod som huvudarrangör, var Severiano Montero från den spanska vänföreningen AABI, Asociación de Amigos de la Brigadas Internacionales, huvudtalare. Severianos tal går att se och lyssna till här. Nedan följer även en transkribering och översättning av talet till svenska:

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Hälsning från AABI vid La Mano, Stockholm, den 1 Maj 2017

Det är ett nöje och en ära att med er, svenska vänner, kunna delta i denna hyllning till de frivilliga i de internationella brigaderna som kämpade för Spaniens demokrati.

Med mig har jag varma och tacksamma hälsningar från Internationella Brigadernas Vänner, som i Spanien försöker värna minnet om de 35 000 frivilliga från hela världen som när det spanska folket attackerats av fascisterna erbjöd sin hjälp och sin ungdom.

Jag vill erinra om den djupa solidaritet som svensk arbetarklass visade spanjorerna under kriget.

028

______________________________

Severiano Montero från AABI talar vi La Mano i Stockholm, 1 Maj 2017. Foto: Folke Olsson. _________________________________

I oktober 1936 resulterade detta starka stöd i bildandet av Svenska Hjälpkommittén för Spanien, under ledning av Georg Branting. Det var starten på en imponerande väg av solidaritetsarbete och massiva insamlingar till stöd för Spanien och också lade grunden till ett modernt sjukhus i Alcoy, nära Alicante, och flera barnhem. Förutom denna generösa hjälp bidrog Sverige till det spanska folkets kamp med nära 600 frivilliga som kämpade i de internationella brigaderna.

Denna ceremoni äger rum 80 år efter den största svenska gruppens ankomst till Spanien och 40 år efter invigningen av detta kraftfulla minnesmärke.

Jag vill också rikta uppmärksamheten mot att det är sex år sedan vi invigde ett minnesmärke i Madrid, med särskild hjälp av svenska organisationer som Landsorganisationen (LO) och Svenska Spanienfrivilligas Vänner, bland andra.

Jag vill betona den viktiga roll dessa unga frivilliga spelade i de olika strider där de deltog, och jag vill nämna några namn:

Olle Meurling, en av de första svenska frivilliga att stupa, i Boadilla nära Madrid, spiller generöst sitt blod i den spanska jorden.
Gösta Andersson, som gick med i de republikanska gerillagrupperna och senare berättade om sina utmaningar i en bok.
Conny Andersson, vars familj nyligen besökte Spanien och slagfältet vid Jarama. Det var väldigt rörande att se Connys barn, barnbarn, och barnbarnsbarn vandra vid de gamla skyttegravarna där han kämpat.

Till sist vill jag nämna Bruno Franzen, medlem av kulsprutekompaniet som skadades allvarligt i striden om Guadalajara. Hans liv kunde räddas tack vare två läkares insatser: Nya Zeeländaren Douglas Jolly och kanadensaren Norman Bethune.

Bethune Franzen___________________________

Norman Bethune ger den svenske spanienfrivillige Bruno Franzén en blodtransfusion. Bildkälla: AABI.
___________________________

Vi har nyligen funnit ett fotografi som visar hur Dr Bethune ger denne svenske frivillige en blodtransfusion, och Brunos ord till Henning Sörensen, Bethunes assistent:

”För tio dagar sedan var jag fortfarande i Sverige. Det är bara tre dagar sedan jag kom hit, till Spanien, och jag har redan skadats i strid. Det första slaget, och jag kan inte längre hjälpa kamraterna. Jag har inte hunnit göra någonting för vår sak.”

Den svenska arbetarklassens breda solidaritetsrörelse fortsätter att vara ett riktmärke för vår nuvarande kamp – med de utmaningar som den moderna fascismen innebär, i andra former än i det förflutna, men likväl hotande våra ideal om frihet, rättvisa, jämlikhet och välfärd.

Det är därför som jag vill avsluta dessa ord med samma kärleksfulla hälsning många svenska soldater gav till de unga kämparna i Spanien:

Länge leve solidariteten hos ungdomens internationella broderskap i kampen för fred och frihet!

Tack!

Salud! No Pasarán!

Severiano Montero

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

GUERNICA 1937 – 2017

Plan

26 APRIL – ETT FASANS MINNE – 80 ÅR

guernica3
Måndag, marknadsdag och mycket folk i Guernica, baskernas heliga stad – alltjämt på republikens sida. Franco har bestämt dag och tid, hans lierade bödlar är tillkallade, bomberna lastade, kulsprutorna laddade, flygplanens motorer vrålar, exempel skall statueras – nu skall baskerna kuvas. 16.30 klämtar kyrkklockorna i Guernica, efter några minuter töms bomblasterna över den värnlösa staden, i sex mördande vågor under tre timmar bombas och bränns staden till grus, människor och djur mejas ner av kul-spruteelden, dödstalen växer till många hundra. 70 % av staden ligger i ruiner och branden varar ännu i flera dagar. På världsutställningen i Paris, i den spanska paviljongen, visar Picassos verk Guernica fascismens rätta ansikte för världen och vad denna har att vänta efter sveket mot demokratin. Idag ser vi Guernica upprepas runtom i världen – har vi tagit till oss historiens lärdomar?

Guernica1   Handslag1Handslag2   Guernica2

HITLER – FRANCO – MUSSOLINI – FASCISMENS BLODIGA HANDSLAG!

 

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

1 maj-manifestationer till minne av de spanienfrivilliga

1 majFöreningen Svenska Spanienfrivilligas Vänner, i samarbete med ABF Göteborg, inbjuder arbetarrörelsen till gemensam traditionsenlig manifestation den 1 maj kl. 11 på Masthuggstorget i Göteborg, för att hedra minnet av de svenskar som stred mot fascismen under spanska inbördeskriget 1936-1939. Tal av SEKO Sjöfolk och appelltal av arbetarrörelsens ungdomsförbund. Musik av Matilda Magnusson.

Särskilt inbjuden talare är i år Zuza Ziolkowska från Warszawa. Zuzas farfar stred i den judiska Nafatali-bataljonen och var en av flera tusen frivilliga polacker. I hemstaden kämpar hon och den polska organisationen till minne av de spanienfrivilliga mot lokalpolitikernas planer på att ändra namn på Dabrowski-bataljonens gata.

1936, för 81 år sedan, slog det spanska folket tillbaka general Francos fascistiska kuppförsök. Det spanska inbördeskriget, som kom att pågå fram till Francos seger 1939, betraktades av arbetarrörelsens organisationer som en internationell angelägenhet. Från världens alla hörn strömmade fler än 35 000 frivilliga till Spanien får att stoppa fascismens framfart i Europa. 600 svenskar reste ner till Spanien för att strida mot Francos fascister, varav 170 personer stupade. Vi minns och hedrar deras insatser.

På vårt bokbord kommer vi att sälja böcker, nålar, märken samt flaggor i den spanska republikens färger, som vi gärna ser i de olika 1 maj-tågen. Vi uppmuntrar fackliga organisationer att ta med sina fanor.

Arrangör: Svenska Spanienfrivilligas Vänner i samarbete med ABF Göteborg.

Även i Stockholm hedras de spanienfrivilliga traditionsenligt vid minnesmonumentet La Mano på Katarinavägen. I år är det 40 år sedan Stockholms stad upplät mark för de Spanienfrivilliga att befästa minnet av de kamrater som stupade i kampen för Spaniens demokrati. Minnesmärket La Mano är bildhuggaren Liss Erikssons numer välkända monument med öppen hand som sträcker sig mot skyn. Detta kommer att uppmärksammas lite särskilt.

Följande organisationer deltar under dagens program:

09:30 Mötet öppnas – Carina Paulsson, LO-distriktet i Stockholms län
09.35 Vänsterns blåsorkester
09:45 Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales, Seve Montero
09.50 LO-distriktet i Stockholms län, Marie Jokio
09:55 Stockholms Arbetarekommun, Johan Sjölander
10:00 Sånggruppen Extra Salt
10.05 Ung Vänster, Lena Eklund
10:10 SKP, Lennart Söderlund
10:15 Vänsterpartiet, Elena Karlström
10:20 Sånggruppen Extra Salt
10:25 Stockholms LS, Eero Carroll
10:30 SSU, Maria-Elsa Salvo
10:35 Avslutning Extra Salt Internationalen

VÄL MÖTT!

 

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar