1 Maj 2017

På arbetarrörelsens internationella manifestationsdag, 1 Maj, hedrades traditionsenligt minnet av de spanienfrivilliga i Göteborg och Stockholm.

Till Mastguggstorget i Göteborg, där Svenska Spanienfrivilligas Vänner stod som arrangör, var Zuza Ziolkowska-Hercberg från Warszawa särskilt inbjuden som talare. Zuzas farfar stred i det judiska Naftali Botwin-kompaniet och var en av flera tusen frivilliga polacker. I hemstaden kämpar Zuza och den polska vänorganisationen mot lokalpolitikernas planer på att ändra namnet på den polska Dabrowski-bataljonens gata. Zuzas tal går att se och lyssna till här.

18673277_10155043373295266_1776202743736380318_o

_____________________________

Zuza Ziolkowska-Hercberg med det judiska Naftali-kompaniets fana. Foto: Patrik Helgeson.
_____________________________

Vid minnesmonumentet La Mano på Katarinavägen i Stockholm, där LO-distriktet i Stockholms län stod som huvudarrangör, var Severiano Montero från den spanska vänföreningen AABI, Asociación de Amigos de la Brigadas Internacionales, huvudtalare. Severianos tal går att se och lyssna till här. Nedan följer även en transkribering och översättning av talet till svenska:

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Hälsning från AABI vid La Mano, Stockholm, den 1 Maj 2017

Det är ett nöje och en ära att med er, svenska vänner, kunna delta i denna hyllning till de frivilliga i de internationella brigaderna som kämpade för Spaniens demokrati.

Med mig har jag varma och tacksamma hälsningar från Internationella Brigadernas Vänner, som i Spanien försöker värna minnet om de 35 000 frivilliga från hela världen som när det spanska folket attackerats av fascisterna erbjöd sin hjälp och sin ungdom.

Jag vill erinra om den djupa solidaritet som svensk arbetarklass visade spanjorerna under kriget.

028

______________________________

Severiano Montero från AABI talar vi La Mano i Stockholm, 1 Maj 2017. Foto: Folke Olsson. _________________________________

I oktober 1936 resulterade detta starka stöd i bildandet av Svenska Hjälpkommittén för Spanien, under ledning av Georg Branting. Det var starten på en imponerande väg av solidaritetsarbete och massiva insamlingar till stöd för Spanien och också lade grunden till ett modernt sjukhus i Alcoy, nära Alicante, och flera barnhem. Förutom denna generösa hjälp bidrog Sverige till det spanska folkets kamp med nära 600 frivilliga som kämpade i de internationella brigaderna.

Denna ceremoni äger rum 80 år efter den största svenska gruppens ankomst till Spanien och 40 år efter invigningen av detta kraftfulla minnesmärke.

Jag vill också rikta uppmärksamheten mot att det är sex år sedan vi invigde ett minnesmärke i Madrid, med särskild hjälp av svenska organisationer som Landsorganisationen (LO) och Svenska Spanienfrivilligas Vänner, bland andra.

Jag vill betona den viktiga roll dessa unga frivilliga spelade i de olika strider där de deltog, och jag vill nämna några namn:

Olle Meurling, en av de första svenska frivilliga att stupa, i Boadilla nära Madrid, spiller generöst sitt blod i den spanska jorden.
Gösta Andersson, som gick med i de republikanska gerillagrupperna och senare berättade om sina utmaningar i en bok.
Conny Andersson, vars familj nyligen besökte Spanien och slagfältet vid Jarama. Det var väldigt rörande att se Connys barn, barnbarn, och barnbarnsbarn vandra vid de gamla skyttegravarna där han kämpat.

Till sist vill jag nämna Bruno Franzen, medlem av kulsprutekompaniet som skadades allvarligt i striden om Guadalajara. Hans liv kunde räddas tack vare två läkares insatser: Nya Zeeländaren Douglas Jolly och kanadensaren Norman Bethune.

Bethune Franzen___________________________

Norman Bethune ger den svenske spanienfrivillige Bruno Franzén en blodtransfusion. Bildkälla: AABI.
___________________________

Vi har nyligen funnit ett fotografi som visar hur Dr Bethune ger denne svenske frivillige en blodtransfusion, och Brunos ord till Henning Sörensen, Bethunes assistent:

”För tio dagar sedan var jag fortfarande i Sverige. Det är bara tre dagar sedan jag kom hit, till Spanien, och jag har redan skadats i strid. Det första slaget, och jag kan inte längre hjälpa kamraterna. Jag har inte hunnit göra någonting för vår sak.”

Den svenska arbetarklassens breda solidaritetsrörelse fortsätter att vara ett riktmärke för vår nuvarande kamp – med de utmaningar som den moderna fascismen innebär, i andra former än i det förflutna, men likväl hotande våra ideal om frihet, rättvisa, jämlikhet och välfärd.

Det är därför som jag vill avsluta dessa ord med samma kärleksfulla hälsning många svenska soldater gav till de unga kämparna i Spanien:

Länge leve solidariteten hos ungdomens internationella broderskap i kampen för fred och frihet!

Tack!

Salud! No Pasarán!

Severiano Montero

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

GUERNICA 1937 – 2017

Plan

26 APRIL – ETT FASANS MINNE – 80 ÅR

guernica3
Måndag, marknadsdag och mycket folk i Guernica, baskernas heliga stad – alltjämt på republikens sida. Franco har bestämt dag och tid, hans lierade bödlar är tillkallade, bomberna lastade, kulsprutorna laddade, flygplanens motorer vrålar, exempel skall statueras – nu skall baskerna kuvas. 16.30 klämtar kyrkklockorna i Guernica, efter några minuter töms bomblasterna över den värnlösa staden, i sex mördande vågor under tre timmar bombas och bränns staden till grus, människor och djur mejas ner av kul-spruteelden, dödstalen växer till många hundra. 70 % av staden ligger i ruiner och branden varar ännu i flera dagar. På världsutställningen i Paris, i den spanska paviljongen, visar Picassos verk Guernica fascismens rätta ansikte för världen och vad denna har att vänta efter sveket mot demokratin. Idag ser vi Guernica upprepas runtom i världen – har vi tagit till oss historiens lärdomar?

Guernica1   Handslag1Handslag2   Guernica2

HITLER – FRANCO – MUSSOLINI – FASCISMENS BLODIGA HANDSLAG!

 

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

1 maj-manifestationer till minne av de spanienfrivilliga

1 majFöreningen Svenska Spanienfrivilligas Vänner, i samarbete med ABF Göteborg, inbjuder arbetarrörelsen till gemensam traditionsenlig manifestation den 1 maj kl. 11 på Masthuggstorget i Göteborg, för att hedra minnet av de svenskar som stred mot fascismen under spanska inbördeskriget 1936-1939. Tal av SEKO Sjöfolk och appelltal av arbetarrörelsens ungdomsförbund. Musik av Matilda Magnusson.

Särskilt inbjuden talare är i år Zuza Ziolkowska från Warszawa. Zuzas farfar stred i den judiska Nafatali-bataljonen och var en av flera tusen frivilliga polacker. I hemstaden kämpar hon och den polska organisationen till minne av de spanienfrivilliga mot lokalpolitikernas planer på att ändra namn på Dabrowski-bataljonens gata.

1936, för 81 år sedan, slog det spanska folket tillbaka general Francos fascistiska kuppförsök. Det spanska inbördeskriget, som kom att pågå fram till Francos seger 1939, betraktades av arbetarrörelsens organisationer som en internationell angelägenhet. Från världens alla hörn strömmade fler än 35 000 frivilliga till Spanien får att stoppa fascismens framfart i Europa. 600 svenskar reste ner till Spanien för att strida mot Francos fascister, varav 170 personer stupade. Vi minns och hedrar deras insatser.

På vårt bokbord kommer vi att sälja böcker, nålar, märken samt flaggor i den spanska republikens färger, som vi gärna ser i de olika 1 maj-tågen. Vi uppmuntrar fackliga organisationer att ta med sina fanor.

Arrangör: Svenska Spanienfrivilligas Vänner i samarbete med ABF Göteborg.

Även i Stockholm hedras de spanienfrivilliga traditionsenligt vid minnesmonumentet La Mano på Katarinavägen. I år är det 40 år sedan Stockholms stad upplät mark för de Spanienfrivilliga att befästa minnet av de kamrater som stupade i kampen för Spaniens demokrati. Minnesmärket La Mano är bildhuggaren Liss Erikssons numer välkända monument med öppen hand som sträcker sig mot skyn. Detta kommer att uppmärksammas lite särskilt.

Följande organisationer deltar under dagens program:

09:30 Mötet öppnas – Carina Paulsson, LO-distriktet i Stockholms län
09.35 Vänsterns blåsorkester
09:45 Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales, Seve Montero
09.50 LO-distriktet i Stockholms län, Marie Jokio
09:55 Stockholms Arbetarekommun, Johan Sjölander
10:00 Sånggruppen Extra Salt
10.05 Ung Vänster, Lena Eklund
10:10 SKP, Lennart Söderlund
10:15 Vänsterpartiet, Elena Karlström
10:20 Sånggruppen Extra Salt
10:25 Stockholms LS, Eero Carroll
10:30 SSU, Maria-Elsa Salvo
10:35 Avslutning Extra Salt Internationalen

VÄL MÖTT!

 

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Olle Meurlings minne uppmärksammades i Kristdala

Prästsonen Olle Meurling blev den förste svensk som anslöt sig till Internationella brigaderna. Redan i december 1936 stupade han utanför Madrid, 27 år gammal. Den 23 oktober uppmärksammade Svenska Spanienfrivilligas Vänner tillsammans med släktingar till Olle hans minne i Kristdala i Småland.

Först på 1970-talet blev det känt genom italienska spanienveteraner att en annan svensk, Edvard Wedin, hade stupat redan i september. Ytterligare 170 svenskar kom att dödas på spansk mark fram till dess att Internationella brigaderna upplöstes i september 1938.

image
Det var fullsatt i hembygdsgården i Kristdala när minnet efter Olle Meurling hedrades.

Olle Meurlings egen bakgrund skilde sig dock från de flesta andra svenska frivilliga som anslöt sig till Internationella brigaderna, och även från de andra medlemmarna i Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund, dåvarande Ung Vänster. Han var son till en kyrkoherde och läroverksadjunkt samt medlem i Clarté.

Meurling låg begraven på Internationella brigadernas kyrkogård i Fuencarral till dess att Franco beslutade sig för att riva den efter kriget. I dag finns endast några minnesplaketter kvar på platsen. I Kristdala lät dock Meurlings far upprätta en minnessten i prästgårdsparken.

doden-betyderI hembygdsgården berättades om olika aspekter av Meurlings liv och den nyutgivna skriften ”Döden betyder intet för mig”, som består av brev, dagboksanteckningar och karikatyrteckningar presenterades.
_________________________________________

Omslaget till skriften ”Döden betyder intet för mig” som innehåller brev, dagboksanteckningar och teckningar av Olle Meurling och som sammanställts av släktingar till honom.
_________________________________________

I prästgårdsparken anordnades en minnesstund med kransnedläggning, faninvigning, musik och sång. Bland talarna fanns Ung Vänsters förbundsordförande Hanna Cederin:

I dag påminner vi varandra om att det finns ingen vunnen seger som inte kommer behöva försvaras, men lika lite finns det något som är för alltid förlorat. Segern är vår att vinna.

image-4bild-1

 

 

 

 

 

 

 

Tv: Hanna Cederin, förbundsordförande för Ung Vänster talade vid minnesstenen i Prästgårdsparken. Th: Vid ceremonin invigdes även en fana med Olle Meurlings sista ord.

image-5
Släktingar till Olle Meurling.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

”TILL DE TAPPRES MINNE” 1936–2016

I år är det 80 år sedan det spanska inbördeskriget bröt ut och de Internationella brigaderna bildades till försvar för demokratin och för ett fritt Spanien. Detta uppmärksammas i slutet av oktober då föreningen Svenska Spanienfrivilligas Vänner inbjuder till ett evenemang i Kristdala, Småland.

KRISTDALA 23 OKTOBER

stockholm20151202doden-betyder

Kl 14.00–15.30 i Hembygdsgården: Berättelser om Olle Meurling
Olle Meurling, bördig från Kristdala, var den förste svensk att enrollera sig i de Internationella brigaderna och även en av de första att stupa. Några släktingar till Olle berättar om honom ur olika synvinklar; Magnus Meurling om ”Meurlingarna” i Kristdala och om Olles uppväxtår; Lennart Mogren om en resa till Spanien i Olles fotspår; Susanna Lovén om Olles konstnärskap med presentation av en ny bok med Olles teckningar/karikatyrer. Kaffe och tilltugg kommer att finnas till självkostnadspris.

Kl 16.00 i Prästgårdsparken: Minnesstund
Vi går gemensamt till Prästgårdsparken för en minnesstund vid minnesstenen över Olle Meurling. Kransnedläggning, appeller, faninvigning, musik och sång.

Väl mött!

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

KRIG – FASCISM – DIKTATUR – UPPRÄTTELSE

Folke Olsson hedrar offren för Franco-diktaturen genom en betraktelse från minnesmonumentet ”Mur de la memòria” på kyrkogården i Palma de Mallorca. Läs och begrunda!

Mur de la memorìa

__________________________________________________________

Mur de la memòira 1936-2016

För 80 år  sedan, här utanför muren till den kommunala kyrkogården i Palma,
ekade skotten – blodet färgade marken röd och offren för fascismen
vräktes ned i massgravar.


Så skedde, över hela Spanien och så skulle det fortsätta.
Fyra decennier – flera generationer under järnhälen.


Med skammens eviga pakt, ingen uppgörelse, ingen historiens rättvisa.
Inget utkrävande av ansvar för brotten mot mänskligheten.


Men sanningen om lidandet, förnedringen och misären, krävde sin plats.
Kampen för upprättelse och kravet att få begrava sina döda tog form.
Denna kamp pågår än idag över hela Spanien,
liksom kampen för att återupprätta republikens heroiska historia.


Monument reses för att hålla minnet levande.
De mördade dog även för oss.


De skyldiga kommer inte att nås av rättvisans dom,
men historiens dom – undgår ingen,
den – är vårt ansvar!

Palma de Mallorca 2016,
Folke Olsson
__________________________________________________________

Hela betraktelsen finns att ladda ner som PDF här:
KRIG – FASCISM -DIKTATUR – UPPRÄTTELSE
Dokumentet innehåller dessutom all nödvändig information för ett besök på platsen.

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Var med och uppmärksamma Internationella brigadernas 80-årsminne i Spanien!

1203-AABI-Marcha Batalla Guadalajara (1) (Copiar)1

I oktober 1936 formerades Internationella brigaderna. Ca 35 000 frivilliga från fler än 50 länder anslöt sig för att strida mot Francos fascister och ge stöd till det spanska folket. Vår spanska vänförening AABI – Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales – bjuder in till flera aktiviteter till deras 80-årsminne.

Representanter från Svenska Spanienfrivilligas Vänner kommer att finnas på plats, åtminstone från Madrid (kvällen 27 oktober). Man väljer själv när man vill ansluta sig.

PROGRAM:

22 oktober
Ett monument avtäcks på Gare d’Austerlitz i Paris.

24 oktober
Arrangemang i Benicassim, i närheten av Valencia. Bland annat kommer en plakett till minne av Internationella brigadernas sjukhus att avtäckas. Det blir även filmvisning och besök i de hus där brigadisterna var inackorderade. Övernattning sker i Benicassim.

25 oktober
Avfärd från Benicassim till Albacete, där ett arrangemang kommer att ordnas.

26 oktober
Arrangemang i Albacete, förmodligen på universitetet UCLM.

27 oktober
Avfärd från Albacete till Madrid.

28 oktober
Avfärd från Madrid till Jarama eller Guadalajara, centrum för militära slag som många brigadister deltog i. Därefter avfärd tillbaka till Madrid.

29 oktober 
Avtäckning av ett monument i Vicálvaro, Madrid, till de Internationella brigadernas minne .

30 oktober
Avfärd från Madrid.

Notera att AABI endast ansvarar för arrangemangen samt bussturer. Hotell och mat får man själv boka. Även ev. transport från Paris till Benicassim bokas på egen hand. Tåg från Madrid till Benicassim kostar ca 6 euro och tar fyra timmar. Biljetter kan dock köpas tidigare två månader i förväg från RENFE. Från Benicassim kan man ta tåg till Albacete via Valencia utan att behöva förboka.

Hör av er om eventuella frågor vi kontaktformuläret. Vi vill att ni anmäler er senast 19 augusti (meddela även datum då ni anländer) så att vi kan informera AABI om hur många som kommer från Sverige.

Nedan finns tips på hotell som AABI rekommenderar (klicka på respektive hotell så kommer du till deras hem-/bokningssida):

Hostal Persal

Hotel Europa

Hotel Francisco I

Hotel Regina

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

De spanienfrivilliga uppmärksammades i Stockholm och Göteborg på 1 maj

Traditionsenligt uppmärksammades de spanienfrivilliga på förmiddagen på 1 maj i både Stockholm och Göteborg på minnesmanifestationer för hela arbetarrörelsen.

Dagen före 1 maj publicerade även den spanska nättidningen Público ett reportage om La Mano-monumentet i Stockholm och dess historia.

I Stockholm varvades talen med musik av Vänsterns blåsorkester och sånggruppen Extra salt!

13082490_1271800309514863_1195961054556878099_n

I Göteborg varvades tal med musik av Matilda Magnusson. Särskilt inbjuden talare var i år Manuel Moreno från brittiska International Brigade Memorial Trust. Hans föräldrar var spanska republikanska flyktingar som kom att träffas i London. Hans far stred till försvar för republiken och tvingades senare fly till Frankrike. Hans mor kom som 18-åring, tillsammans med 4000 andra baskiska flyktingbarn, till England med båten Habana. Den brittiska solidaritetsrörelsen sörjde för deras skolgång, bostad och välfärd. I början av 2000-talet var han med och bildade organisationen Basque children of `37.

13123354_10153391591992470_3489296751661899359_o

20160501_115907

Efter mötet träffade Manuel, tillsammans med andra spansktalande, Kenny Reinhold, ordförande för SEKO Sjöfolk. Kenny berättade om sjömännens insatser i kampen mot fascismen. De 2000 sjömän som dog när de seglade under andra världskriget, varav många för de allierades fartyg, har fått ett erkännande av regeringen och även en ursäkt för hur de blev behandlade av myndigheterna efteråt. Många fick inte ut sin krigsriskersättning eller möttes av polis vid hemkomsten för att man hade uteblivit från värnplikten. De sjömän som bekämpade fascismen redan på 1930-talet, i kampen mot Francos fascister, har dock aldrig fått något erkännande av regeringen. Manuel berättade om hur de brittiska fackförbunden ofta har tagit initiativ till nya minnesmärken runtom i Storbritannien för de spanienfrivilliga.

20160501_130021

Även Hamnarbetarförbundet var på plats på Masthuggstorget och samlades för fotografering vid masterna. Vår förhoppning är att ännu fler fackföreningar och fackförbund vill sluta upp på nästa års manifestation med fanor och banderoller.

hamn4an

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Med Hemingway i sidovagnen

Den nyligen bortgångne sjömannen och författaren Ove Allansson (1932-2016) uppmärksammade ofta de svenska sjömän som stred som frivilliga under spanska inbördeskriget i kampen mot Francos fascister. Hans intervju med spanienfrivillige Erik Wänerås, från Sjömannen 1977, återpublicerades i vår antologi ¡No Pasarán! – spanska inbördeskriget och uppgörelsen med fascismen (2008).
Fortsätt läsa

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar

Krisens och repressionens Spanien uppmärksammades på Socialistiskt forum

Årets Socialistiskt forum på ABF-huset 28 november i Stockholm var i vanlig ordning välbesökt, med ett program fyllt av seminarier, föredrag och kulturinslag. Även i år hade föreningen bokbord där vi sålde böcker om spanska inbördeskriget och de svenska frivilliga.

ssv

I år arrangerade vi även programpunkt med ett 30-tal deltagare, med utgångspunkt i pjäsen ”I landet som aldrig brann brinner nu träden” som har spelats upp på Dramalabbet i Stockholm under november månad. Pjäsen behandlar på flera sätt inskränkningarna av yttrandefriheten i Spanien och innebörden av åtstramningspolitiken.

Skådespelaren Anna-Karin Håkansson läste valda delar ur pjäsen, och däremellan utfrågades pjäsens regissör Astrid Menasanch Tobieson av America Vera-Zavala, regissör och författare.

annakarin

Från vänster: America Vera-Zavala, Astrid Menasanch Tobieson och Anna-Karin Håkansson

Astrid Menasanch Tobieson berättade att idén till pjäsen föddes under de år hon har arbetat och studerat i den ekonomiska krisens Spanien.

– Det är omöjligt att inte känna av krisen i Spanien. Alla känner någon som har vräkts. Varje dag vräks 194 hushåll. Sedan 2009 har en halv miljon familjer vräkts. Detta har ”den ekonomiska generationen” i Spanien fått uppleva, de som förväntades uppleva tillväxt och ökat materiellt välstånd.

För att en svensk publik skulle kunna relatera till pjäsen krävdes ett närliggande svenskt exempel. Skogsbränderna i Västmanland blev en verkningsfull referenspunkt och dessutom en symbolisk liknelse. Det som brinner i Spanien nu är just välfärdssamhället, ett starkt samhälle där människor bygger upp drömmar och rustar sig för utmaningar.
Menasanch Tobieson angav även Naomi Kleins bok ”Chockdoktrinen” – som behandlar de nyliberala samhällslösningars intåg i samband med krissituationer – som en viktig inspirationskälla:
– Den sätter ord på vad som har hänt i Spanien. I Spanien har Tysklands förbundskansler Angela Merkel tagit rollen som den verkliga statschefen, och hon proklamerar att det är kris och därför finns inga alternativ än åtstramningar och privatiseringar.

astrid1.jpg

Den spanska högerregeringens åtstramningspolitik, korruptionsskandaler och försämringar av arbetsrätten har väckt ett starkt folkligt missnöje. Protestdemonstrationer har avslöst varandra och samlar stora skaror. Den ekonomiska återhämtning som har skett de senaste månaderna bygger på att den offentliga sektorns andel av ekonomin har minskat, enligt Menasanch Tobieson. En stor del av befolkningen är inte övertygade om framgången, utan anser istället att det är det ohållbart så väl som demokratiskt och moraliskt oförsvarbart att stora grupper av unga tvingas iväg från universitetet till följd av studieavgifter. Däremot har desto fler västeuropeiska medier och regeringsföreträdare blivit imponerade, bland dem Sveriges finansminister Magdalena Andersson. De bisarra, och numera internationellt uppmärksammade munkavlelagarna, som bland annat bötfäller den som organiserar oanmälda demonstrationer utanför parlamentet med 30 000 euro, bör därför ses som ett försök att kväsa proteströrelsen.

I maj stötte dock den styrande Partido Popular-regeringen på patrull. Lokala vänsterkoalitioner, med det nybildade vänsterpartiet Podemos i spetsen, gjorde stora framgångar och vann borgmästarposter i bland annat Barcelona och Madrid. Tillsammans med det framväxande liberala partiet Ciudadanos är de också på väg att bryta upp tvåpartisystemet som har rått sedan Francoregimens fall.

– Madrids nya borgmästare, Manuela Carmena, har varit aktivist och juridisk företrädare för rörelsen mot vräkningar. Denna rörelse har bland annat utfört blockader i samband med vräkningar, för att kunna köpa tid till olika rättsliga prövningar av vräkningsbesluten. Hon har också beslutat om att ta bort alla gatunamn som hör ihop med Francotiden.

Partido Popular är på många sätt en politisk arvtagare till Francoregimen. Sedan flera år tillbaka finns också en rörelse bland anhöriga till avrättade republikaner under spanska inbördeskriget. De kräver att få gräva upp sina döda släktingar som ligger oidentifierade i massgravar runtom i landet. PP-regeringen, som varken vill att historien om spanska inbördeskriget uppmärksammas eller vill skilja på angripare och angripna, vill inte bidra till att de republikanska offren upprättats. En tydlig valförlust för PP 20 december, och en tydlig valframgång för Podemos, kan innebära förbättrade möjlighet att fortsätta utgrävningarna och återupprätta det historiska minnet.

americaastrid

Publicerat i Nyheter | Lämna en kommentar